Loading...

I MISTRZOSTWA ABSOLWENTÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

00
Dni
00
godziny
00
minuty
00
sekundy

Regulamin

 1. 1. Nazwa imprezy
 • I Mistrzostwa Absolwentów w piłce siatkowej.

 •  
 1. 2. Termin i miejsce
 • 17 września 2022 r., szkolne obiekty sportowe; godzina rozpoczęcia: 9:00.

 •  
 1. 3. Organizator
 • Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

 •  
 1. 4. Cele
 • – Promocja Jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach i 30-lecia Zespołu Szkół w Polkowicach,
 • – Sportowe Spotkania Pokoleń,

 • – Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja piłki siatkowej.

 •  
 1. 5. Grupa docelowa
 • Absolwenci szkoły oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

 •  
 1. 6. Zasady uczestnictwa
 • W turnieju uczestniczą drużyny, których skład w połowie tworzą absolwenci, a pozostali zawodnicy to osoby związane ze szkołą (nauczyciele, uczniowie).

 • Drużyna składa się minimalnie z 4, a maksymalnie z 8 zawodników.

 •  
 1. 7. System rozgrywek
 • – zawody rozegrane zostaną według zasad określonych przez przepisy gry PZPS,

 • – system rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn,

 • – obowiązują zasady fair-play oraz dobry humor,

 • – w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe,

 • – organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,

 • – wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

 •  
 1. 8. Warunki uczestnictwa
 • – uiszczenie do 31 sierpnia 2022 r. wpisowego na konto organizatora Pekao S.A. 30 1240 1486 1111 0010 9363 2561 z dopiskiem

 • I Mistrzostwa Absolwentów w piłce siatkowej + Nazwa drużyny” ,

 • -w ramach wpisowego uczestnicy otrzymają okolicznościowe koszulki,

 • -wysokość wpisowego to liczba zawodników drużyny x 70,00 zł.

 •  
 1. 9. Zmiany
 • W uzasadnionym przypadku organizator upoważniony jest do dokonania zmian w regulaminie.

W imieniu organizatora:

koordynator – Paweł Żmiejewski

Karta Zgłoszeniowa Drużyny

Skip to content