Loading...

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów prawa

00
dni
00
godziny
00
minuty
00
sekundy

komitet organizacyjny

Harmonogram konferencji

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów prawa

11.30-12.00 – rejestracja uczestników

12.00-12.10 – otwarcie Konferencji
Dyrektor szkoły

12.10-12.30 – Wykład
Kształcenie młodocianych w świetle obowiązujących przepisów prawa
Kierownik kształcenia praktycznego Szkoły

12.30-12.45 – Wykład
Obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego
Państwowa Inspekcja Pracy, Oddział w Legnicy

12.45-13.00 – Wykład
Refundacja kosztów kształcenia młodocianych
Urząd Gminy w Polkowicach

13.00-13.15 – Wykład
Zakres współpracy Hufców Pracy z pracodawcami w zakresie kształcenia młodocianych
OHP w Polkowicach

13.15-13.30 – Wykład
Zakres współpracy pomiędzy Cechem rzemiosł małej i średniej Przedsiębiorczości
a pracodawcami rzemieślnikami zatrudniającymi młodocianych
cech rzemiosł małej i średniej przedsiębiorczości

13.30-13.35 – Zakończenie konferencji

 

Skip to content