Loading...
mgr inż. Grzegorz Stecki

Mgr inż grzegorz stecki

Jest nauczycielem dyplomowanym w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach nauczycielem przedmiotów informatycznych i matematyki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy. Jest absolwentem Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy – ukończył szkołę w 1997 roku. W 2002 ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Podstawowych Problemów Techniki, kierunku matematyka i specjalizacji Informatyka Matematyczna. Napisał pracę magisterską na temat „Permutacjje losowe w kryptografii”. W 2004 Ukończył Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych o jednorocznym okresie nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie jest nauczycielem przedmiotów informatycznych i matematyki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy. Pełni również rolę egzaminatora z matematyki oraz z zawodowych przedmiotów informatycznych. Jestem pasjonatem informatyki oraz przedmiotów ścisłych.
 
 
 
 

Skip to content