Loading...
mgr Małgorzata Majewska-Greń

mgr Małgorzata Majewska-Greń

Jest wicedyrektorem ds. szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz nauczycielem języka polskiego, plastyki i przedmiotów zawodowych z zakresu spedycji. Pełni funkcję doradcy metodyczny z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w POPPPiDM w Polkowicach oraz koordynatora Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu polkowickiego. Jest magistrem filologii polskiej, nauczycielem dyplomowanym, menedżerem oświaty, edukatorem dorosłych, egzaminatorem maturalnym oraz ekspertem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy wpisanym na listę MEiN. Autorka publikacji metodycznych w „Biuletynie PODM”. Odznaczona na swoją wieloletnią pracę nauczyciela i wychowawcy Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Skip to content